Local Seach Optimization Services

Web hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp.

Web hosting  phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOSTING

 
 
 
Best seller
 
 
 
36.000
vnđ/tháng
55.000
vnđ/tháng
75.000
vnđ/tháng
120.000
vnđ/tháng
160.000
vnđ/tháng
320.000
vnđ/tháng
450.000
vnđ/tháng
300 MB Dung lượng750 MB Dung lượng1.2GB Dung lượng2GB Dung lượng3GB Dung lượng5GB Dung lượng7GB Dung lượng
5GB Băng thông15GB Băng thôngUnlimited Băng thôngUnlimited Băng thôngUnlimited Băng thôngUnlimited Băng thôngUnlimited Băng thông
10 Sub-domainUnlimited Sub-domainUnlimited Sub-domainUnlimited Sub-domainUnlimited Sub-domainUnlimited Sub-domainUnlimited Sub-domain
10 Địa chỉ Email20 Địa chỉ Email30 Địa chỉ Email40 Địa chỉ Email50 Địa chỉ Email60 Địa chỉ Email70 Địa chỉ Email
Unlimited Tài khoản FTPUnlimited Tài khoản FTPUnlimited Tài khoản FTPUnlimited Tài khoản FTPUnlimited Tài khoản FTPUnlimited Tài khoản FTPUnlimited Tài khoản FTP
1 My SQL1 My SQL3 My SQL5 My SQL7 My SQL9 My SQL15 My SQL
0 Addon Domain0 Addon Domain0 Addon Domain1 Addon Domain2 Addon Domain3 Addon Domain5 Addon Domain
3 Park DomainUnlimited Park DomainUnlimited Park DomainUnlimited Park DomainUnlimited Park DomainUnlimited Park DomainUnlimited Park Domain
PHP 5.xPHP 5.xPHP 5.xPHP 5.xPHP 5.xPHP 5.xPHP 5.x
   
Best seller
   
 

 

 

Best seller

 

 

 

36.000

vnđ/tháng

65.000

vnđ/tháng

90.000

vnđ/tháng

130.000

vnđ/tháng

190.000

vnđ/tháng

380.000

vnđ/tháng

495.000

vnđ/tháng

300 MB Dung lượng750 MB Dung lượng1.2GB Dung lượng2GB Dung lượng3GB Dung lượng5GB Dung lượng7GB Dung lượng
5GB Băng thông15GB Băng thôngUnlimited Băng thôngUnlimited Băng thôngUnlimited Băng thôngUnlimited Băng thôngUnlimited Băng thông
10 Sub-domainUnlimited Sub-domainUnlimited Sub-domainUnlimited Sub-domainUnlimited Sub-domainUnlimited Sub-domainUnlimited Sub-domain
10 Địa chỉ Email20 Địa chỉ Email30 Địa chỉ Email40 Địa chỉ Email50 Địa chỉ Email60 Địa chỉ Email70 Địa chỉ Email
Unlimited Tài khoản FTPUnlimited Tài khoản FTPUnlimited Tài khoản FTPUnlimited Tài khoản FTPUnlimited Tài khoản FTPUnlimited Tài khoản FTPUnlimited Tài khoản FTP
0 My SQLMy SQL1 My SQL1 My SQL1 My SQL1 My SQL1 My SQL
1
MS SQL Server
1
MS SQL Server
3
MS SQL Server
5
MS SQL Server
7
MS SQL Server
9
MS SQL Server
15
MS SQL Server
0 Addon Domain0 Addon Domain0 Addon Domain1 Addon Domain2 Addon Domain3 Addon Domain5 Addon Domain
3 Park DomainUnlimited Park DomainUnlimited Park DomainUnlimited Park DomainUnlimited Park DomainUnlimited Park DomainUnlimited Park Domain
ASP.NETASP.NETASP.NETASP.NETASP.NETASP.NETASP.NET
   
Best seller